Literatūros sąrašas

Savarankiškam užduočiųatlikimui skiriamas laikas priklauso nuo užduoties tipo.

Rašto darbas. Darbo laikas skaičiuojamas pagal formulę: 100 žodžių/ 1 valanda.

Pristatymas žodžiu. Jei pristatymo trukmė1 val., jam paruošti reikia mažiausiai 6 val.

Literatūros skaitymas. Studentai turi žinoti, ar tai privaloma (būtina egzaminui išlaikyti), ar

papildoma literatūra. Studijuojamas tekstas bus gerai suvoktas jįperskaičius tris kartus (t. y. knygos

skaitymas susideda iš trijųstadijų):

1) knygos žvalgomasis skaitymas;

2) atidus, analitinis skaitymas pasižymint svarbiausius dalykus;

3) peržiūrėjimas (pa(si)kartojimas).

Lengvai skaitomam 100 puslapiųtekstui reikia 20 val., sunkiam 100 puslapiųtekstui arba tokios pačios

apimties tekstui užsienio kalba perskaityti reikia 30 val. Skaitomo teksto įsisavinimo laikągalima

skaičiuoti ir pagal teksto sudėtingumąbei žodžiųkiekį. Laikas dar turi būti padaugintas iš skaičiaus,

parodančio, kiek kartųskaityta (pvz., 3 kartai).

 

Privalomoji literatūra

Katzung B.G. ir kt. 

2004

Bazinė ir klinikinė farmakologija. 9 leidimas. 

 

Vilnius,

B.G. Katzung, S.B. Masters, A.J. Trevor.

2009

Basic and clinical pharmacology. 11th ed.

 

McGraw Hill Medical

Rang H.P. et al.

2012

Pharmacology

 

Churchill Livingstone

Papildoma literatūra

J. Gulbinovič ir kt.

2004

Infekcijos ir priešinfekciniai vaistai

 

Vilnius: „Vaistų žinios“,

L. Brunton, K. Parker, D.Blumenthal, I.Buxton.

 

2008

Goodman & Gilman’s Manual of Pharmacology and Therapeutics. 11 ed.

 

McGraw-Hill Medical