Koliokviumai

Receptų rašymas

Receptų santrumpos

I kol. vaistų sąrašas

 II_kol._vaistų sąrašas

III kol. vaistų sąrašas

IV kol. vaistų sąrašas

Pavasario semestras

VMA-testai-ir-koliokviumai-2022

Koliokviumo metu reikia atsakyti į 100 kl. Grįžti prie  buvusio klausimo negalima.  Testo sprendimo laikas 110 min.

  Medicina LT II k. 1 kol. rezultatai

 Studentai nelaikę 1 kol. turi koliokviumą išsilaikyti pas savo  dėstytoją žodžiu. Tai reikia padaryti iki 03-31.

 Medicina LT II k.  2 kol.rezultatai

05-28 10 val. kontrolinį rašo 1-7 gr. ir  11 val. 8 – 13gr. Kontrolinis vyks Saulėtekio al. 9 (komp. kl.).

Rudens semestras

Koliokviumo metu reikia atsakyti į 100 kl. Grįžti prie  buvusio klausimo negalima.  Testo sprendimo laikas 110 min.

 Farmakologijos žinių vertinimo sistema nuo 1 iki 10 balų

Ar išlaikyta

Žodinis įvertinimas

Balai

Apytikslė reikalaujamų žinių

apimties procentinė išraiška

 

 

 

 

 

 

Išlaikyta

Puikiai

10

³ 92%

Labai gerai

9

82 – 91%

Gerai

8

74 – 81%

Vidutiniškai

7

66 – 73%

Patenkinamai

6

58 – 65%

Silpnai

5

50 – 57%

 

Neišlaikyta

 

Nepatenkinamai

4

40 – 49%

3

30 – 39%

2

20 – 29%

1

≤ 19%