Koliokviumai

Receptų rašymas

Receptų santrumpos

I kol. vaistų sąrašas

 II_kol._vaistų sąrašas

III kol. vaistų sąrašas

IV kol. vaistų sąrašas

Pavasario semestras

VMA-testai-ir-koliokviumai-2022

Koliokviumo metu reikia atsakyti į 100 kl. Grįžti prie  buvusio klausimo negalima.  Testo sprendimo laikas 110 min.

  Medicina LT II k. 1 kol. rezultatai

 Studentai nelaikę 1 kol. turi koliokviumą išsilaikyti pas savo  dėstytoją žodžiu. Tai reikia padaryti iki 03-31.

 Medicina LT II k.  2 kol.rezultatai

05-28 10 val. kontrolinį rašo 1-7 gr. ir  11 val. 8 – 13gr. Kontrolinis vyks Saulėtekio al. 9 (komp. kl.).

 Medicina LT II k.  kontrolinio rezultatai

Studentams nelaikiusiems  ar neišlaikiusiems kontrolinio darbo, perlaikymas vyks 06-03 12 val. MF 229 aud.

Medicina LT II k. pavasario sem. rezultatai

Nelaikiusiems kontrolinio darbo, perlaikymas vyks  2022-09-06 10  val. MF 229 aud.

Rudens semestras

Rudens semestro Farmakologijos dalyko seminarai vyks nuotoliniu būdu.

Seminarus ves  dėstytojas numatytai temai.

Seminarų ir testų VMA temos

Testas atidaromas 18:00 – 18:20, testo trukmė 10 min, 10 klausimų su vienu teisingu atsakymu.

Koliokviumo metu reikia atsakyti į 100 kl. Grįžti prie  buvusio klausimo negalima.  Testo sprendimo laikas 110 min. Koliokviumas vyks  kompiuterių kl. Saulėtekyje, adresu Saulėtekio al. 9.

 3 kol. 1;2;10;11 gr. rezultatai

3 kol. 3;4;12;13 gr.rezultatai

3 kol. 5;6;14;15 gr. rezultatai

prat. vert.1;2;10;11 gr.

prat. vert. 3;4;12;13 gr.

 3 kol. ir prat. vert. 5;6;14;15 gr.rezultatai

Egzaminas 2022m.m. rudens sem. III k. Medicina LT

Koliokviumų datos:                                     Egzaminų datos:

1;2;10;11 gr. 22-09-29  10 val.                       22-10-15  10 val.

3;4;12;13 gr. 22-11-07 10 val.                        22-11-16   10 val.

5;6;14;15 gr. 22-11-24 10 val.                        22-12-05   12 val.

7;8;16;17 gr. 22-12-13 10 val.                        22-12-23    8 val.

9;18 gr. 23-01-12 10 val.                                 23-01-23   10 val.

 Farmakologijos žinių vertinimo sistema nuo 1 iki 10 balų

Ar išlaikyta

Žodinis įvertinimas

Balai

Apytikslė reikalaujamų žinių

apimties procentinė išraiška

 

 

 

 

 

 

Išlaikyta

Puikiai

10

³ 92%

Labai gerai

9

82 – 91%

Gerai

8

74 – 81%

Vidutiniškai

7

66 – 73%

Patenkinamai

6

58 – 65%

Silpnai

5

50 – 57%

 

Neišlaikyta

 

Nepatenkinamai

4

40 – 49%

3

30 – 39%

2

20 – 29%

1

≤ 19%