Literatūros sąrašas

  1. Katzung B.G. Bazinė ir klinikinė farmakologija. 9 leidimas.  2004.
  2. Katzung B.G. Basic and clinical pharmacology. 10th ed. McGraw Hill, 2007.
  3. J. Gulbinovič ir kt. Infekcijos ir priešinfekciniai vaistai. – Vilnius: „Vaistų žinios“, 2004.
  4. J. Gulbinovič. Infekcijos ir antimikrobiniai vaistai: Bakterinės infekcijos ir antibakteriniai vaistai. – Vilnius: „Vaistų žinios“, 2001.
  5. Goodman & Gilman’s The Pharmacological basis of therapeutics. 11 ed. McGraw-Hill 2006.
  6. Rang H.P. et al. Pharmacology, Churchill Livingstone, 2007